Perceptimi dhe reflektimi i ibadeteve

Me fjalë të tjera, ibadeti në Islam është rruga që shpie tek Allahu Lavdiplotë, është faktori kryesor përmes së cilit arrihet shpërblimi i Zotit.

Lexo...