Falja e namazit

Në xhamin e bardhë Aarburg falen 5 kohët e namazit, namazi i xhumas dhe gjithashtu namazet e bajramit.