Skip to content
xhamialogo

Rezervo Iftar Online

Këtu mundemi të bëni rezervim online per iftar te xhamia e bardhë.